KAS NOTIEK AR DZELZCEĻU?

VILCIENI IEBRAUCA STRUPCEĻĀ?

"Dzelzceļu transporta stāvoklis un darbība vislabāk izteic katras valsts saimnieciskās dzīves sasniegumus un attīstību." Dzelzceļu Vēstnesis, 1937.gads.